Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

HISTORITË

ALL
Bamirësia nuk të varfëron
A COMMUNITY FOUNDATION STRIVING FOR SOCIAL CHANGE
SHQIPËRIA
LIBRAT AUDIO TË ZNJ. VOLUMI
NJË ISH MËSUESE NË PENSION BASHKË ME DISA VULLNETARË OFRON LIBRA AUDIO
SHQIPËRIA
VËLLEZËRIT KETA
THESE CHAMPS MAY LOOK TOUGH - BUT THEY ARE ALSO CHAMPIONS IN PHILANTHROPY
SHQIPËRIA
ÇERDHJA E ËNGJËJVE
DASHURI AMERIKAN SHËNON PËR SHPËTIMIN E BABYËVE TË ABANDONUARA
SHQIPËRIA
NJË ZEMËR ALTRUISTE DHE E MADHE
XHOI JAKAJ, AN EXTRAORDINARY WOMAN AND A PHILANTHROPIST.
SHQIPËRIA
MORE THAN A FARMER'S COOP
HRANKOOP-SOFIA IS A FOOD CO-OPERATION BASED ON SOLIDARITY
BULLGARIA
Retweet a Meal
A NON-FORMAL CITIZEN INITIATIVE HANDING OUT FOOD FOR THOSE IN NEED IN SKOPJE
MAQEDONIA
GUERILLA COOKING IN HUNGARY
A STORY OF A SELF-ORGANIZED FOOD CHARITY HETI BETEVŐ IN HUNGARY.
HUNGARIA