Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

KONTAKT

Napisz nam wiadomość. Niezależnie czy masz do nas pytanie odnośnie historii, czy chciałbyś zapytać o jedną z organizacji lub inicjatyw – postaramy się odpowiedzieć Ci najszybciej jak to możliwe i skontaktować Cię z odpowiednim z naszych partnerów.

Jeśli chcesz do nas napisać w swoim ojczystym języku, proszę rozpocznij temat wiadomości od NAZWY KRAJU, którego ona dotyczy.

Write us a message. Either if you would like to contact us for a media inquiry, or you have a question about one of the featured organizations or groups, we will get back to you soon and connect you with one of our partners.

If you feel more confortable writing on your native language, please start the subject line with the NAME OF THE COUNTRY it is related to.