Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

ТИМ

Членовите во тимот имаат искуство во граѓанскиот сектор и тоа ни овозможува подлабок и поетички пристап во интервјуата и создавањето на самите приказни.

ХУНОР КИРАЛИ, главен уредник

Уредник на приказни, автор, новинар, веб-дизајн, информатички дизајн, видео/ аудио/ графичка продукција

ВЛАДИМИР РАДИНОВИЌ, главен репортер

Интервјуа, координација, продуцент на звук

Покрај нашиот тим, во градењето на приказните, собирањето на податоци, слики и генерални информации, се вклучени и неколку практиканти и волонтери.

СОРАБОТНИЦИ:

УНГАРИЈА – ЕДУА САРО (интервјуа, продукција на звук); ФАНИ МЕЛИСКА (интервјуа, продукција на звук); ТЕРЕЗА НАГЈОВА (интервјуа, истражување); БАЛИНТ МЕРКЛЕ (интервјуа, фотографија); БАЛЗАС ЛЕРНЕР (фотографија)

МАКЕДОНИЈА – АНА АЛИБЕГОВА (интервјуа, истражување); ЕМА ЈАКИМОВСКА (уредување на веб содржини)

.

ALBANIA – ERILA HASKA (interviews, research) ELONA KAPEXHIU (video production)

.