Category Archives: SRBIJA

VOLONTERI ZA DECU SA ULICA

„Pre nekoliko decenija, smo se moja supruga Nataša i ja složili da ne možemo da stvorimo bolju planetu za našu decu, ali da smo u stanju da od dece možemo da napravimo bolje za ovu planetu ljude“.

„Pre nekoliko decenija, smo se moja supruga Nataša i ja složili da ne možemo da stvorimo bolju planetu za našu decu, ali da smo u stanju da od dece napravimo bolje za ovu planetu ljude. Nakon rođenja našeg trećeg deteta plan njihovog podizanja je imao samo jedan cilj – „voditi kroz davanje primera“ – tako Duško Milošević Duca objašnjava svoju motivaciju i pogled na svet.

Duca volontira u Svratištu – instituciji koja je vođena od strane neprofitne oranizacije – Centra za integraciju mladih.
Svratište je licencirana, priznata zakonom usluga socijalne zaštite, čiji je cilj da se poboljša kvalitet života dece uključene u ulicu. Njihovi štićenici su deca između 5 i 15 godina koja žive ili rade na ulicama Beograda i koja su izložena mnogobrojnim rizicima zbog načina na koji žive.

Deca su snabdevana običnim, nutritivno izbalansiranim obrocima, čistom odećom i obućom prilagođenom vremenskim uslovima; uz podršku kroz trajanje njihovog školovanja i u uključenje u obrazovni sistem. Svratište predstavlja bezbednu sredinu koja izlazi u susret njihovim potrebama i neguje pravi psihosociološki razvoj dece.

Štićenici mogu takođe da učestvuju u različitim kreativnim, edukativnim, kulturalnim i sportskim aktivnostima.
Svratište ne samo da pruža svojim štićenicima aktivnosti u kojima mogu da učestvuju, ono takođe ima tim izvanrednih stručnjaka koji redovno posećuju mesta na kojima deca žive, rade ili provode svoje vreme. Ta vrsta podrške omogućava ojačavanje odnosa i poverenja među štićenicima i njihovim porodicama. Tim svratišnih stručnjaka sastoji se od socijalnih radnika, specijalnih pedagoga, medicinske sestre, psihologa i advokata. Njihova misija je pružanje podrške i zaštite za sve štićenike Svratišta, a prioritet je isključivo korist deteta.
Trenutno rade na dve lokacije u Beogradu.

Continue reading